blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - 01
Mae’r bobl sy’n gwybod orau yn argymell pob alcoholig, unwaith y mae’n rhoi’r gorau i yfed, i chwilio am noddwr, am ‘sponsor’. Ef, wedyn, sy’n helpu’r alcoholig hwnnw neu honno i wynebu bywyd bob dydd heb gymorth alcohol i leddfu’r boen.

Fy noddwr i oedd Bryn – a  phedair blynedd yn ôl, roedd o’n wynebu’i her olaf oherwydd cancr yr ysgyfaint.

Mi es i i’w weld o un noson yn yr ysbyty ym Mhenybont – ac roedd o newydd ddeffro o freuddwyd oedd wedi’i gyffroi yn fawr iawn.

“I drempt I had just died, Wynford, and gone to Heaven”, meddai, “and God was there to welcome me.” Sais oedd Duw Bryn, gyda llaw! Felly, mi dduda i y gweddill ddudodd o yn Gymraeg, ylwch.

A dyma Bryn yn adrodd fel y gwnaeth Duw ei holi. “Be w’ ti ‘di ‘neud hefo dy fywyd, Bryn?”

“Wel”, medda Bryn, “Mi wnes i oferu’r rhan gynhara’ ohono oherwydd fy yfed, gwaetha’r modd. Ond wedyn, mi sobris i, Duw – ac ar ôl hynny, mi wnes i lot fawr o ddaioni. Mi fues i’n helpu alcoholigion eraill i gyrraedd sobrwydd; rydw i wedi noddi miloedd o ddioddefwyr. Ac unwaith, Duw – uchafbwynt fy mywyd – mi ‘nes i annerch dros chwe deg mil o alcoholigion yn y World Convention yn San Diego!”

Yn sydyn, dyma Duw yn torri ar ei draws. “Bryn, ga i ofyn un cwestiwn iti?”

“Cei, wrth gwrs Duw”, medda Bryn.

“Wel”, medda Duw yn llawn edmygedd ohono, “wnei di fy noddi i? Will you sponsor me?”

Ac ar hynny, fe chwarddodd Bryn dros y ward.

Wnes i ddim synnu o glywed Bryn yn siarad fel hyn amdano’i hun. ‘Roedd o wedi hen sylweddoli fod ganddo gyfraniad pwysig i’w wneud i glytwaith cyfoethog bywyd, fel noddwr. Roedd o’n trysori’i hun.

Ym mlynyddoedd cynnar fy sobrwydd, pan fyddwn i mewn trybini - rhyw sgript neu’i gilydd yn gwrthod dod – mi fyddwn i’n ffonio Bryn i  ofyn am help. A’i ateb parod bob tro fyddai: “Ah! You see Wynford, the trouble with you is that you keep forgetting that you’re a genius!”

Ar y dechrau, mi fyddwn i’n teimlo’n annifyr iawn pan fydda’ fo’n deud hyn. Ond o dipyn i beth, mi ddois i i sylweddoli fod beth oedd Bryn yn ei ddeud amdanai yn iawn. Ro’n i yn genius, yn athrylith! – dal i fod, deud gwir!

A dyma’r rhyfeddod mwyaf: unwaith y dois i i sylweddoli mod i’n genius – mi ddechreuais i sylweddoli fod pawb arall yn geniuses, hefyd. Bod pawb yn unigryw – nid jest John Peel, Einstein, John Roberts Williams a Ryan a’r enwau amlwg eraill, sy’n cael eu cydnabod ar ôl iddyn nhw farw! Ond pawb.

‘Car dy gymydog fel ti dy hun’, ddudodd yr Iesu, yn te?  

Ac ystyriwch, mewn difri calon – a’r lecshiwn newydd ddigwydd yn Iraq - y fath newid fyddai yn ein byd ni pe bai pawb yn trysori’u gilydd fel y gwnaeth yr Iesu a Bryn.

 Byddai yma wynfyd mhen dim yn ddi-os!


Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo