blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - 03
Roedd ‘na ddarlithydd yn y coleg ‘ma, ac roedd o’n trio dysgu’i fyfyrwyr am un, os nad y ddeddf ysbrydol bwysicaf un.

Ac ro’dd ganddo fo jar wydr – ac roedd y jar wydr ‘ma yn chwe troedfadd o hyd, hefo cylchedd iddi o tua troedfadd a hanner. Felly, fel y gallwch chi ddychmygu, ro’dd hi’n jar wydr reit sylweddol. A dyma fo’n llenwi’r jar ‘ma hefo cerrig go fawr reit I fyny I’r top. “Ydi’r jar wydr yn llawn?”, gofynnodd I’w fyfyrwyr.

“Yndi”, medda rheini fel lloeau.

“Wel nac-ydi,” medda’r darlithydd, “’Drychwch…” A chyda hynny,  dyma fo’n tywallt grafal I mewn I’r jar - rhwng y cerrig mawr a’r gwydr - a reit I fyny I’r top.

“Ydi’n llawn rwan ‘ta?”, gofynnodd yr eildro.

“Yndi”, medda rheini eto, ond yn llai cysglyd tro hyn.

“Wel nac-ydi”, medda’r darlithydd. “Edrychwch eto…” A chyda hynny, dyma fo’n tywallt tywod mân I mewn I’r jar – rhwng y grafal a’r cerrig mawr –a  reit I fyny I’r top. “Ydi’r jar wydr yn llawn rwan ‘ta?”

“Ym….falla ddim!” medda’r myfyrwyr yn ansicr. ‘Ro’dda nhw’n dechra dysgu, ylwch!

“Wel, ‘da chi’n iawn I ddeud ‘falla ddim’,” medda’r darlithydd. “Edrychwch eto…” A’r tro yma, dyma fo’n tywallt dau alwyn o ddðr I mewn I’r jar – rhwng y tywod, y grafal a’r cerrig mawr – a reit I fyny I’r top – nes ei fod o’n gorlifo, bron. “Ydi’r jar yn llawn rwan ‘ta?”

“Yndi!” Medda’r myfyrwyr - yn o bendant y tro yma.

“’Da chi’n iawn”, medda’r darlithydd, “ma’ hi yn llawn! Wel rwan, be ‘ma hynny’n ‘I brofi?” gofynnodd iddynt.                             oes ganddoch chi unrhyw syniad?

Wel, mi dduda I wrtha chi. Be mae o’n brofi ydi hyn: pan ‘da chi’n rhoi y petha pwysig yn y’ch bywyda chi – y cerrig mawr- I mewn yn gynta, ma’ ganddoch chi le I’r petha llai pwysig – y grafal, y tywod mân, a’r dðr, wedyn. Ond pe bai chi’n rhoi y petha dibwys - y dðr - I mewn I’r jar yn gynta – fydda’ ganddo ddim lle wedyn – I’r tywod mân, heb sôn am y grafal – ac yn sicr ddim I’r pethau pwysig, y cerrig mawr.

Ceisiwch yn gyntaf Deyrnas Nefoedd, ac yna yr holl bethau hyn a roir I chwi yn ychwaneg, medda’r Iesu.

Neges Nadolig Archesgob Caergaint I’w gymuned Anglicanaidd atgoffodd fi am stori’r darlithydd a’I jar wydr. Deud mae Dr. Rowan Williams, y dylai pobol sydd wedi ymgolli yn eu bywydau’u hunain, adael I Dduw fod yn therapydd iddynt. Y dylent roi’r petha pwysig yn eu bywydau’n gyntaf – ffydd yn Nuw ac ufudd-dod I’w ddysgeidiaeth – ac yna, byddent yn cael profi bywyd yn ei gyfanrwydd.

Pan ro’n I’n yfed, ro’n I’m meddwl fod hynny oherwydd bod y wraig a’r plant yn flin hefo fi; y rheolwr banc yn cwyno bod gin I orddrafft. Y bos ddim yn cynnig mwy o gyflog imi, ac yn y blaen. Ond unwaith y rhois I’r lle blaenaf I Dduw ( y garreg fwyaf un) ac nid I’r ddiod yn fy mywyd, fe beidiodd yr yfed, ac yn wyrthiol fe ddisgynnodd popeth arall I’w lle.

Ceisiwch yn gyntaf Deyrnas Nefoedd….. Gweithio hefo’r jar wydr. Pam ddim yn y’n bywyda ninna’ hefyd?

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo