blank
bla nk
blank

Hwn, llall ac arall

DWEUD EI DDWEUD - 11
Cymryd cyfrifioldeb
Mae gen i stydi yn y tþ acw sydd angen ei gwella – dwi wedi rhedeg allan o le i storio mhethau; fydd rhaid i mi gael rhywun i mewn i roi dronsys newydd ynddi.

Mae’r ardd eisiau ei thwtio, wrth reswm; mae honno eisiau ei thwtio o hyd ac o hyd, i’w gwella. Buasai’n well gen i gael rhywun arall i wneud y gwaith yn fy lle –  ac os ca i bres o rhywle, dyna wna i hefyd.

Mae yna duedd heddiw, onid oes, i gymryd llai a llai o gyfrifoldeb am ein bywydau ni’n hunain – ac nid jest yn yr ardd, chwaith, ac o gwmpas y tþ. Mae’n debyg bod y llywodraeth yn feirniadol iawn o rieni, y dyddiau yma – ac yn raddol gymryd cyfrifoldeb oddi arnynt. Eisoes, mewn rhai ardaloedd difreintiedig, ma’ nhw’n darparu brecwast yn yr ysgolion ar gyfer y plant yn y boreuau, ac yn cynnig Clybiau Carcio’ wedyn, i ofalu am yr union blant rheini wedi i’r ysgol gau am y diwrnod.

Mae o’n digwydd ymhob cylch ar fywyd; nid lleiaf, fel clywson ni bore ‘ma: datganoli.

*******************

Wedi i ddamwain go ddifrifol amddifadu pennaeth y llwyth o ddefnydd ei goesau, mi ddechreuodd o gerdded gyda chymorth baglau. Yn raddol mi ddaeth o’n giamstar arni. Gallai symud yn gyflym, rhyfeddol arnynt. Yn wir, ymhen dim, dechreuodd ddawnsio ar y baglau yma, a gwneud  pob math o gampau i ddiddori ei gymdogion.

Yna, meddyliodd y byddai’n syniad da iawn i ddechrau dysgu ei blant sut i’w defnyddio. Ymhen dim roedd hi’n symbol o statws yn y pentref i fedru cerdded ar y baglau yma – ac, fel tân siafins, aeth yr arfer drwy’r llwyth i gyd; roedd pawb wrthi yn dysgu am y gorau.

Erbyn y bedwaredd genhedlaeth doedd neb yn y pentref yn gallu cerdded heb faglau; ac roedd yr ysgol leol wedi ychwanegu ‘Yr astudiaeth o Faglau’ – damcaniaethol a chymhwysol, i’w maes llafur; yn ogystal, daeth y crefftwyr lleol yn enwog am gywreinrwydd ac ansawdd y baglau yr roeddent yn eu cynhyrchu; ac roedd, hyd yn oed, sôn am ddatblygu baglau trydan a rhai, goeliech chi fyth, fyddai’n gweithio ar fatris!

Un diwrnod dyma un o lanciau mwy hþ y pentref yn ymddangos o flaen yr hynafgwyr a mynnu gwybod pam fod pawb yn cerdded ar faglau pan oedd Duw wedi darparu  coesau digon tebol i bobol gerdded arnynt.

Chwarddodd yr hynafgwyr ar hurtrwydd y llanc gwirion yn meddwl ei fod o’n glyfrach na nhw. Felly, dyma nhw’n penderfynu dysgu gwers iddo. ‘Pam na ddangosi di inni sut mae gwneud?’ meddent.

‘O’r gore’, meddai’r llanc ifanc.

Felly, ar y Sul canlynol ymgasglodd pawb ar eu baglau ar sgwâr y pentref. ‘Da chi’n gwybod yn iawn be sy’n dod nesaf, yn tydach? Ie, fe herciodd y gðr ifanc ymlaen wrth i bawb ddistewi’n nerfus. Yna, gollyngodd ei faglau i’r llawr. A, rôl siglo nôl a mlaen yn ansad am beth deimlai fel tragwyddoldeb, rhoddodd un cam ofnus ymlaen – a syrthio’n fflat ar ei wyneb ar lawr.

Chwarddodd pawb drachefn. Doedd o ddim ond wedi cadarnhau rhywbeth oedd pawb yn ei wybod yn barod, beth bynnag: bod hi’n amhosib cerdded heb gymorth baglau!

Gwae ni yn te, na awn i ddibynnu’n ormodol ar bobol, a phethau a llywodraethau eraill – y baglau bondigrybwyll – , a cholli’r arfer o ddibynnu ar ein galluoedd rhyfeddol ein hunain, ac ar Dduw.

Wynford Ellis Owen

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo