blank
bla nk
blank

Rhai llythyrau a yrrwyd ar ran y Cyngor i'r wasg

Camddefnydd Alcohol

Mae Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill yn condemnio ymddygiad anghyfrifol y rheolwr clwb Steve Dew am hyrwyddo 5 awr o yfed gymaint ag y gallwch am £5 yn ei glwb yr Escapade yng Nghasnewydd (WM, Hyd 29.). Mae camddefnyddio alcohol o bryder mawr ar hyn o bryd ac mae’r problemau cymdeithasol sy’n codi yn effeithio ar gymdeithas yn gyffredinol. Amcangyfrifir bod mwy na chwarter plant Cymru wedi bod yn feddw o leiaf ddwywaith erbyn eu bod nhw’n 13; a bod pobol ifanc rhwng 11 ac 15 yn defnyddio alcohol mwy na phobol ifanc mewn unrhyw wlad yn Ewrop o fewn yr un grwp oedran. Yn ychwanegol, amcangyfrifir. y gall fod cymaint â 65,000 o blant a phobol ifanc yng Nghymru sy’n cael eu heffeithio gan broblemau alcohol eu rhieni. Mae 1,100 o bobol yn marw bob blwyddyn yng Nghymru o salwch sy’n ymwneud ag alcohol. Mae ymddygiad y deiliwr trwydded proffesiynol hwn i hyrwyddo busnes da llewyrchus yn druenus i’r eithaf ac yn anfaddeuol. Bydd gen i ddiddordeb gweld a fydd y diwydiant yfed yn ymuno â mi yn condemnio eu cyd-weithiwr sy wedi croesi llinell goch denau yr hyn sy’n dderbyniol. Neu a fydd eu methiant i gondemnio’i weithredoedd yn brawf pellach bod y diwydiant yfed yn methu hunan-reoleiddio?

1. Parthed llythyr Chris Dafis - Golwg
2. Pam nad oes neb yn ateb y cwestiwn syfaenol?
3. Trachwant a chamddefnydd alcohol yn gyfuniad marwol
4. Camddefnydd Alcohol
5 . Alcoholiaeth - y salwch teuluol
6. Llythyr i'r Cymro - 18fed Awst
7. Llythyr Madog Mwyn - Hydref 2009

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo