blank
bla nk
blank

Ein storïau
Stori Colin


Gallaf deimlo heddiw.  Am hynny rwy’n ddiolchgar.  Yn fy mlynyddoedd olaf cyn taro’r gwaelod, ro’n i’n teimlo dim.  Doedd dim fel petai’n fy nghyffwrdd, ro’n i wedi caledu i fywyd, ac yn treulio ‘mywyd yng nghrafangau dicter, unigrwydd, hunan-dosturi ac edliw. 

Dyw fy stori ddim yn arbennig – mae fel un unrhywun arall.  Roedd gwacter ystyr yn fy mywyd, ro’n i’n hyrddio drwyddo gyda’m yfed, cymryd cyffuriau a’m hymddygiad afreolus.  Gyda fi, ro’n i’n yfed i dawelu ofn, ofn pobl, llefydd a phethau.  Ro’n i ofn fy nghysgod fy hun ac yn sicr ofn fy meddyliau. 

Mewn diod, ro’n i, i’m tyb i, y person ddylswn i fod.  Egniol, canolbwynt sylw, a hyder oedd yn ffug o’r ddiod gyntaf ; o dan y cyfan ro’n i ofn rhywbeth na allwn ei fynegi.

Roedd diod yn llenwi’r gwacter y teimlwn ynof fy hun, mae’n anodd rhoi mewn geiriau y teimlad yna o wacter, o fod ar goll.  Fel petawn i’n byw fy mywyd o’r tu allan yn edrych i mewn, byth yn cysylltu’n llawn gyda dim na neb.  Ro’n i gymaint eisiau teimlo’n bresennol ac yn rhan o fywyd. 

Cyrhaeddais y diwedd gyda’m yfed, ar ol treulio amser i mewn ac allan o ysbytai yn dilyn sawl ymgais i gymryd fy mywyd fy hun, dyna’r unig ffordd ro’n i’n gweld o ddod a’r gwallgofrwydd a’r anrhefn i ben, ac yn bwysicach, i gael rhywfaint o heddwch.  Heddwch oedd yr unig beth ro’n i ei eisiau.  O fewn amser byr iawn newidiodd rhywbeth.  Digwyddodd rhywbeth.  Eisteddais ar wely ‘mrodyr ar ol gadael ysbyty seiciatrig arall a chrio dagrau o ryddhad.  Teimlai’r dagrau hyn yn wahanol i’r rhai yn ystod fy mlynyddoedd yn yfed, ro’n nhw’n teimlo’n werthfawr.  Ro’n i wedi ildio ac wedi cael digon, doeddwn i ddim am ymladd mwyach.  Cefais y teimlad cry bod pob dim yn mynd i fod yn iawn, fedrwn i ddim egluro pam, a doedd dim rhaid, ro’n i’n gwybod bod gofal drosof a’i bod hi’n amser i dderbyn y cariad hwnnw, a derbyn mod i’n ddibwer. 

O’r diwrnod hwnnw cychwynais siwrne ara’ iawn at roi fy hun yn ol mewn un darn, gyda llawer o gymorth gan yr hyn rwy’n ei alw heddiw yn ffrind, fy ngrym uwch.  Mae’n bresenoldeb tawel sydd yno’n wastadol petawn i’n dewis gwrando am arweiniad.  Mae’r grym hwn yn helpu bywyd i lifo.  Gofynnaf am gymorth ac arweiniad ac rwy’n ceisio gwrando, ac yn cadw mewn cysylltiad drwy wneud yr hyn a awgrymir.  Heddiw gallaf deimlo cymaint o deimladau, cymaint o amrywiaeth anhygoel, dyw rhai ddim bob amser yn hawdd, ond gwn bod gofal drosof a bod bywyd yn symud drwy’r amser, does dim byth yn llonydd.  Heddiw gallaf weld harddwch, a byw i’m llawn botensial, gyda chariad duw yn fy annog ymlaen.  Pan mae’r cymylau’n dod drosof i, neu pan mae ‘mhen yn dweud celwydd wrthyf, neu pan mae’r dyddiau’n troi’n dywyll, fel y maen nhw weithiau, rwy’n cofio nad oes dim yn aros yn ei unfan, bod bywyd bob amser yn symud.  Mae poen a llawenydd yn mynd a dod.  Ond heddiw mae gennyf un peth cyson sydd yno’n wastadol, bob munud, bob awr, bob dydd – Duw.  Os galwaf arno, rwy’n gwybod ei fod yno, ac am hynny’n rwy’n wirioneddol ddiolchgar.

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo