blank
bla nk
blank

Pethau Ysbrydol

YN Y GWAED
NA

Cau dwrn ar dynerwch
Cau’r glust i dawelwch
Cau’r llygaid o’r golau
Cau’r blas ar wefusau
Cau’r drws ar bob teimlad
I fyw mewn un gwadiad.

Cofleidio y treisgar,
Cofleidio’r aflafar,
Cofleidio’r tywyllwch,
Cofleidio’r anialwch,
Cofleidio’r meddyliau
fel nadroedd mewn clymau.

A chydio mewn briwsion
A rheini’n rhai sychion
A chydio mewn dynion
A rheini’n rai oerion
A chydio mewn pethau
A’r pethau yn rithiau
A chydio mewn rhithiau
A rheini’n fil drychau
A chydio ‘n y drychau
A rheini’n fil darnau
A chanlyn y darnau
A rheini yn driciau,
A’r triciau yn twyllo
A’r twyllo yn gyffro
A’r cyffro yn gyffur
A’r cyffur yn gysur
A’r cysur yn pylu
A’r pylu yn grefu
A’r crefu yn nadu
A’r nadu yn wadu
A’r gwadu yn sgrechian
A’r sgrechian yn fudan
A’r mudan mewn dicter
Ei hun yn y gwacter
Heb fwgwd na chastiau
I’w guddio o’i ofnau.

Ac yn y diddymdra
Yn betrus ac ara’
Y dwrn sydd yn agor
Ac estyn am angor.

Ac angor tynerwch
Yng nghryfder tawelwch
yw diwedd ymrannu,
a dechrau’r cyfannu.

IE

Ymagor i’r tyner,
A gwrando ar bader,
Edrych i’r golau
Ag awch ar wefusau.
Dewrder i deimlo,
Gwroldeb rhag cuddio.

Cofleidio yr addfwyn,
Cofleidio’r c’newyllyn ,
Cofleidio y golau,
Cofleidio’r ffynhonnau,
Cofleidio pob teimlad
- c’lomennod yr enaid.

A derbyn y bara
A diolch heb draha,
A chynnal pob cyd-ddyn
Yn ffrind ac yn elyn,
A gadael i bethau
Gael byw heb amodau
A derbyn y rhithiau
Yn reiat o liwiau
Heb bin dadansoddi
I’w hoelio a’u rhewi.
Gadael i’r darnau
Hedfan heb glymau
A chwerthin ar driciau,
Heb goelio y castiau,
A chanfod y cyffro
Tu hwnt i’r cyffuriau,
Y cyffro sy’n llonydd,
A’r llonydd yn ddedwydd,
A’r dedwydd yn wenu,
A’r gwenu’n ddireidi,
Direidi sy’n neidio,
A’r neidio yn ddawnsio,
A’r dawnsio yn llawen,
A’r llawen yn chwerthin,
A’r chwerthin yn ddynol,
A’r dynol yn ddwyfol,
A’r dwyfol yw’r hunan
Yn un a’r llun cyfan.


Ac nid oes diddymdra
Tu hwnt i rith ofnau ;
Wrth lacio y dyrnau
mae agor llifddorau.

A’r daith o ymrannu
Yn ôl at gyfannu
Yw’r daith yn ôl adre –
Y diwedd yw’r dechre’. 


....................................................................................................................................................

WILLIAM WHITE
Doethinebau a myfyrdodau William White...
mwy +

DUW
Does gan DDUW ddim enwad – Does ganddo ddim categori : Catholic, Protestant, Mwslim, Iddew.
mwy +

YN Y GWAED
Cau’r dwrn ar dynerwch,
Cau’r glust I dawelwch,
Cau’r llygaid o’r golau,
Cau’r blas ar wefusau
mwy +

DARLLENIAD : SALM 103
Ydech chi’n cofio’r pethau cyntaf ddysgoch chi am y Ffydd Gristnogol ? Ro’n i siwr o fod tua 3 neu 4 oed pan ddysgwyd fi i ddweud ‘Duw Cariad Yw’ o flaen gwasanaeth bore mewn capel llawn.
mwy +

TRAFODAETH AR GORFF AC ENAID
Gellir canfod un o’r disgrifiadau gorau o Dduw yn y Llyfr Gweddi Cyffredin – ‘Tragwyddol, heb gorff, rhannau nac angerdd ; grym diderfyn, doethineb a daioni’. Chês i ddim trafferth sylweddoli mod i wedi ‘ngwneud o gnawd, hyd yn oed cyn dysgu’r catecism. Ond profodd trio deall bod gen i enaid yn ogsytal â chorff, yn fwy anodd ac mae wedi parhau felly hyd heddiw.
mwy +

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.

 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo