header english
 
 
   
To download the English language Service in PDF format, please click here
or in PowerPoint format, please click here.
 
 
I lawrlwytho'r Wasanaeth yn Gymraeg fel PDF, cliciwch yma.
neu fel PowerPoint cliciwch yma.
 
 


Wales this week   Stafell Fyw Caerdydd ar rhaglen
WALES THIS WEEK: SEX DRUGS AND ALCOHOL


Cliciwch yma i gwylio'r rhaglen
Addiction and the Reordering of Personal Priorities

A review of “No Room to Live” by Keith Humphreys.

Click here to read the review
BBC Radio Wales
VALUE JUDGMENTS BBC RADIO WALES
Cliciwch yma i wrando ar awdur a'r dramodydd Wynford Ellis Owen yn siarad gyda Phil George am ei frwydr gydag alcoholiaeth.
 
Wynford
Dau hen ffrind yn cyfarfod eto mewn cynhadledd yn Sheffield. Yr Athro Roland Lamb, cyfarwyddwr, swyddfa gwasanaethau adfer o Dinas Philadelphia a Wynford Ellis Owen, Prif Weithredwr Cyngor Cymru ar Alcohol a Chuffuriau Eraill a'r Stafell Fyw Caerdydd.
Resource Centre

For those who missed it, the evening at the
Pier Head was something special and had
quite simply a magical feel to it.

Click here for more information.latest news
  Gweddi'r Nadolig 05 Rhagfyr 2011
Lawrlwythwch Gweddi'r Nadolig 2012
  Cardiff Recovery day 09 Tachwedd 2011
Bar di-alcohol cyntaf Lerpwl yn agor
  Cardiff Recovery day 30 Hydref 2011
Pryd gawn ni efelychu llywodraeth yr Alban?
  Cardiff Recovery day 22 Hydref 2011
Beicio dros adfer
  Cardiff Recovery day 12 Hydref 2011
A 'nudge' won't neutralise the scourge of cheap booze
  Cardiff Recovery day 28 Medi 2011
Cardiff becomes the centre of the World-wide recovery movement for one day in September - watch the movie
  Annual lecture 26 Medi 2011
Gwyliwch y ddarlith flynyddol ar WCAOD TV
  RECOVERY WALK 10 Medi 2011
Diwrnod i'w gofio i ddathlu adfer yng Nghaerdydd
  Living Room launch 08 Medi 2011
Lansiad llwyddiannus ar gyfer y 'Stafell Fyw Caerdydd
  Amy Winehouse 24 Gorffenaf 2011
Russell Brand ar marwolaeth Amy Winehouse: 'We have lost a beautiful, talented woman'
    Cliciwch am mwy...
 
News from the Living Room
  Coeden 05 Rhagfyr 2011
Coeden Gobaith yn gwreiddio yng Nghaerdydd
Mae’r Goeden Gobaith, wedi’i lleoli yn Stafell Fyw Caerdydd - Living Room Cardiff sydd newydd agor, yn cael ei lansio gan Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, Y Cynghorydd a’r Athro Delme Bowen am 6pm ar ddydd Mawrth, 20 Rhagfyr 2011. .
  Encil 05 Rhagfyr 2011
Encil: y rhodd o ddiymadferthedd
Mae aelodau Stafell Fyw Caerdydd ar encil penwythnos yng Ngholeg Trefeca ym Mharc Cenedlaethol Brycheiniog.
  Living Room CD 26 Medi 2011
Dros 850 ymweliadau ar YouTube o gan y Stafell Fyw - gwyliwch hi nawr
  Living Room launch 08 Medi 2011
Lansiad llwyddiannus ar gyfer y 'Stafell Fyw Caerdydd
Agorwyd drysau'r Stafell Fyw Caerdydd-Living Room Cardiff ar Iau 8fed o Fedi. Gobaith y ganolfan newydd yw cynnig cefnogaeth ddwyieithog am ddim i unrhyw un sy'n dioddef gan anawsterau'n ymwneud ag alcohol, cyffuriau (rhagnodedig neu anghyfreithlon) neu unrhyw ddibyniaeth neu ymddygiad niweidiol arall.

Am mwy o wybodaeth ewch i: www.livingroom-cardiff.com

Resource Centre
Recovery Stories - Professor David Clark is Back in Action

Professor David Clark has launched a new website focused on helping individuals and families recover from serious problems caused by substance use.

Click here for a message from David
Click here to go to www.recoverystories.info
 
Resource Centre
 • TAITH AMERICA WINSTON CHURCHIL
 • BLOG WYNFORD O'I DAITH I'R UDA
 • VLOGS O'R DAITH I'R UDA
 • CYNGHORION I YFED YN GYFRIFOL
 • GWEDDI'R UN SY'N GWELLA
 • SYNIAD I BAWB
 • PAPURAU WILLIAM WHITE
 • Y DAITH AT WELLHAD - CYMORTH
 • MODELAU ATAL ATGLAFYCHU
 • ATHRONIAETH Y RHAGLEN 12 CAM
 • DADANSODDIAD O'R BROSES 12 CAM
 • PORTREAD O DR BOB CYD-SYLFAENYDD YR AA

 •  
  Resource Centre

  Retreat at St NonAttendees to the Welsh Council on Alcohol and Other Drugs' Love and Forgiveness Retreat at St Non's in St Davids, Pembrokeshire pose for a photograph. This is the Welsh Council's first 5 day retreat on the theme of Belonging. These retreats are now in their fifth year and are always fully subscribed.Mynychwyr encil Cariad a Maddeuant Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill yng Nghanolfan Encil Santes Non Ty Ddewi yn gwenu ar gyfer y camera. Hwn yw encil 5 diwrnod cyntaf y Cyngor ar y thema Perthyn. Mae'r enciliadau yn eu pumed blwyddyn ac mor boblogaidd ag erioed.

  Retreat St Non
  -----------------------------------------------------------
  Some highlights from our previous Retreat at Trefeca in March. Rhai uchafbwyntiau o'r Encil diwethaf yn Nhrefeca.

  Trefecca
  Trefeca 'Love and Forgiveness' retreat attendees pose and put a positive face to recovery . Encil 'Cariad a Maddeuant' yn Nhrefeca 2012.

  Trefecca
  John entertains the retreaters with his musicianship. John yn diddori'r encilwyr gyda'i ddawn gerddorol.

  Trefecca
  Letting go of resentments. These lanterns were released as a symbol of letting go during our love and forgiveness retreat in Trefeca.Yn ystod yr encil yn Nhrefeca rhyddhawyd y lanteri hyn fel sumbol o adael fynd o'n holl ddiffygion cymeriad.

   

     

   We can help
    alcohol  love and sex  Drugs    
   Alcohol
  Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth.
    Cariad a Rhyw
  Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad.
    Cyffuriau
  Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o a dibyniaeth ar gyffuriau.
    Gor/Tan Fwyta
  Cliciwch yma am mwy o wybodaeth a chyngor am gamddefnyddo bwyd.
    Gamblo
  Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo
    
  PROMOTING CHOICE AND RESPONSIBLE LIVING